TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

คุณจะพบกับจำนวนของนกป่ายังเป็นหนึ่งในส่วนที่ดีที่สุดของทาคาโอะ จำนวนปีนขึ้นไปประมาณ 150 ชนิด สอดคล้องกับหนึ่งในสามของนกป่าในญี่ปุ่น จะอยู่ที่ทาคาโอะเป็นสวรรค์ที่แท้จริงของนก สามารถเพลิดเพลินได้ด้วยสายตาและการฟังเสียง นิเวศวิทยาและการปรากฏตัวในฤดูหนาวนกที่ลงมาจากภูเขาสูงและนกฤดูร้อนมาข้ามและในฤดูใบไม้ผลิ เช่นความไพเราะของเพลงที่สวยงามที่อ้างว่าดินแดนในช่วงฤดูผสมพันธุ์, ความหลากหลายของนกป่า

นกชื่อญี่ปุ่น”Shirohara”
นกชื่อญี่ปุ่น”Shirohara” Selected
เป็นนกที่อพยพหนีหนาวมาจากแหล่งที่เป็นบ้านเกิดคือตะวันออกเฉียงเหนือของจีนในลุ่มแม่น้ำ Usuri เขตติดต่อระหว่างจีนกับรัสเซีย ทางคาบสมุทรเกาหลี ที่ญี่ปุ่นจะอาศัยอยู่ตามพื้นทีราบถึงป่าในภูเขา บางครั้งจะพบในสวนผลไม้หรือสวนสาธารณะด้วย
ลักษณะการเดินจะกระโดดไปตามพื้นดินในป่าสลัว จะไม่ค่อยเห็นตามสถานที่โล่งแจ้ง อาหารที่ชอบคือตัวอ่อนของแมลงหรือไส้เดือนจากในดินหรือใต้กองทับถมของใบไม้ที่ร่วง และผลไม้ต่าง ๆ
ตัวผู้กับตัวเมียสีเกือบเหมือนกัน หัวสีเทาส่วนด้านหลังน้ำตาลเข้มปนเขียว ท้องเป็นสีเทาตรงกลางเป็นสีขาวจึงเป็นที่มาของชื่อ Shirohara
มีเสียงร้อง「กิวกิวกิว」 เวลาจะบินขึ้นร้องเสียงดังๆว่า 「จี๊ทー」
ในฤดูใบไม้ผลิจะอพยพขึ้นไปทางเหนือในจังหวัดนะงะซากิ

●ขนาด/ประมาณ 25 เซนติเมตร
●ฤดู/ประมาณเดือน 11~3
นกฤดูหนาว(Fuyudori:เป็นนกที่เข้ามาหลบหนาวตอนฤดูใบไม้ร่วง พอฤดูใบไม้ผลิก็อพยพไป)
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる